fbpx

Den tid vi bruger på møder, skal bruges rigtigt. Vi skal arbejde effektivt med det rigtige formål for øje, holde energien oppe – også på lange dage eller til aftenmødet – og træffe holdbare beslutninger.

Playmakers kan hjælpe dig med at facilitere møder i stedet for bare at lede dem. Der er nemlig stor forskel på at være mødeleder og mødefacilitator.

Her på siden kan du læse mere om de faldgruber, du skal styre udenom, når du holder klassiske, genkommende møder, fx statusmøder eller afdelingsmøder med en fast dagsorden. Disse møder har et notorisk dårligt ry som spild af tid, fordi vi hænger fast i forældede møderutiner.

Læs også om hvordan Playmakers kan hjælpe dig med at få det fulde udbytte af de afgørende møder i organisationen, fx bestyrelsesmøder eller ledermøder, hvor der træffes beslutninger, som alle deltagere skal stå på mål for.

Find det på siden

Mødeleder vs. mødefacilitator

Den klassiske mødeleder fordeler taletid og sørger (groft sagt) for, at de enkelte punkter og hele mødet slutter til aftalt tid.

En facilitator sikrer, at et møde eller en proces når i mål. Dvs. at et punkt på dagsordenen slutter, når det ikke har brug for mere. Også selvom det betyder, at talerrækken ikke er udtømt. 

Facilitatoren er så at sige på punktets side og vil derfor være mere opmærksom på at få relevante stemmer til at bidrage end give ordet til de stemmer, der er vant til at høre sig selv tale.

Få en intro til forskellen på mødeledelse og mødefacilitering i videoen ved siden af.

Undgå faldgruberne på mødet

1. Drøftelse eller diskussion

Den første faldgrube er drøftelsen eller diskussionen. På rigtig mange møder bruges “drøftelse” og “diskussion” som metode: Ordet bliver givet frit, og mødelederen giver ordet til dem, som melder sig på talerækken, på skift. Meget ofte er det de samme mødedeltagere, som taler – og siger det samme som på sidste møde.

Ved at facilitere samtalen kan vi hjælpe til at fordele taletiden, så det ikke kun dem med meget på hjerte, som siger noget, men det, som siges, er relevant for mødets formål og repræsenterer flere mødedeltagere.

Samtidig undgår vi, at samtalen enten stikker af ud ad en tangent eller ender i de samme blindgyder som på tidligere møder.

Indled mødet med fælles fokus

I videoen giver vi et eksempel på, hvordan du kan skabe fælles fokus på mødet med et værktøj, der samler op på sidste møde og sikrer at det aktuelle møde ikke bliver en gentagelse. 

2. Bordet rundt

Den anden faldgrube er “Bordet rundt”, som vi kender som en klassisk måde at indlede et møde. Enten som en præsentationsrunde, der bliver længere og længere – eller som status på, hvor langt hver enkelt deltager er nået siden sidste møde.

Bordet rundt er bare sjældent en særlig effektiv måde at indlede et møde på.

Problemet er for det første, at bordet rundt nemt kommer til at tage lang tid, for det andet, at vi har svært ved at høre efter, hvad de andre siger, når vi ved, at det er vores egen tur lige om lidt.

Bordet rundt sikrer godt nok, at alle får sagt noget, til gengæld er der stor chance for, at ingen hører ret meget af det, hinanden siger.

Del viden to og to

I videoen lærer du en metode til videndeling, hvor deltagerne fortæller hinanden to og to om sig selv (hvis det er en præsentationsrunde), eller om, hvad de synes, det er vigtigt eller relevant at arbejde med på dagens møde.

3. Én arbejdsform til alle punkter

Den tredje faldgrube er, at vi bruger samme arbejdsform til alle mødets forskellige punkter. Typisk drøftelsen i plenum.

En af de største trusler mod gode møder er, at deltagernes opmærksomhed og engagement daler, og de begynder at besvare mails eller skrive indkøbsseddel. Men de gør det ikke, fordi de er ligeglade, de gør det, fordi de bliver trætte.

Når alle punkter på mødedagsordenen behandles på samme måde, fx oplæg og diskussion, mister vi efterhånden interessen og engagementet. 

Derfor gør man som mødefacilitator klogt i at skifte arbejdsform undervejs og på den måde vække mødedeltagernes engagement i mødet.

Stående møder kan fx bidrage til, at vi kun mødes, når det er nødvendigt at mødes.

Lav en handleplan på væggen

I videoen får du inspiration til at få mødedeltagerne op at stå og tage ansvar for de konklusioner eller handlinger, som I skal nå frem til på mødet.

Playmakers faciliterer mødet i din organisation

Når Playmakers hjælper med at facilitere møder i en organisation, er det næsten altid, fordi det er særlig vigtigt, at alle deltagerne både inddrages og bidrager aktivt.

Dvs. at den leder, som “ejer” mødet, også selv skal være en del af mødet og ikke kan forholde sig observerende i baggrunden.

Playmakers faciliterer møder, hvor en gruppe mennesker har brug for at være effektive, bruge tiden på det rigtige og træffe gode beslutninger. Det kan være en ledergruppe, bestyrelsen eller en nystartet projektgruppe. 

Formålet bestemmer mødets design

Til møder med fokus på at arbejde effektivt og formålsdrevet vil der ofte være brug for en person, der indtager rollen som facilitator.

Når Playmakers hjælper med at afvikle kortere møder for arbejdsgrupper, afdelinger, direktioner, styregrupper og lignende, tilpasser vi mødedesignet præcist efter mødets formål.

Vi har et stort arsenal af redskaber og metoder, bl.a. fra Playmakers’ Toolbox , som er udviklet af direktør Mette Ullersted. Og vi sætter udelukkende dem i spil, som medvirker til, at I når de mål, I har sat jer.

Kontakt os på 40 55 74 64, hvis vi skal hjælpe med dit næste møde.

Find uddannelse eller kursus i facilitering

Har du et møde, vi skal hjælpe med at facilitere?

Ring til os på
40 55 74 64
Skriv til os på
mail@playmakers.dk

Gør som 4.000 andre

Få insider-tips og værktøjer fra
erfarne facilitatorer

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik og accepterer samtidigt vores privatlivspolitik

Værsgo!

Tilmeld dig her. Så har du min yndlings-energizer i indbakke om 3 minutter

...og en video om hvordan du bruger værktøjet.

Du tilmelder dig samtidigt til mit nyhedsbrev, som jeg sender ca 10 gange årligt + når der er særlige tilbud.
Du accepterer samtidigt min privatlivspolitik og du kan afmelde dig til enhver tid i bunden af nyhedsbrevet.
Privatlivspolitik