fbpx
Video
1.500,00 DKK

Grafiske skabeloner og visuelle modeller giver bedre diskussioner

9 videoer à 20-45 minutter

Visuelle modeller og grafiske skabeloner er værktøjer til dig, der gerne vil arbejde med grafisk teamwork.

Fantastisk kursus!

Det virker så simpelt og nemt at få faciliteret sine møder rigtigt, når bare man bruger en grafisk skabelon. Super inspirerende - og flere af skabelonerne er allerede taget i brug.

Tusind tak.

-

Caroline Skovgaard Pedersen, Project Coordinator, Lundbeck a/s

Sådan fungerer det

Når du køber et videokursus, får du adgang til Playmakers' online videoportal med din e-mail-adresse som brugernavn og en unik adgangskode, som vi sender til dig.

Kurset til dig, der vil gøre samarbejdet mere effektivt

Grafisk teamwork er relevant for dig, som er

 • facilitator
 • mødeleder
 • coach, rådgiver eller vejleder
 • sælger
 • projektleder eller
 • underviser
I forbindelse med gruppearbejde eller mindre møder (f.eks. teammødet) er skabeloner en overraskende effektiv måde at hjælpe en gruppe til at ‘disciplinere sig selv’ og holde fokus på det, der er aftalt.

Skabeloner (eller templates) kan være alt fra den velkendte SWOT-analyse til bør-og-gør-modellen, som gør det nemt at tale systematisk om forandring af arbejdsgange eller udvikling af et projekt.

Skabeloner hjælper dig med
 • at gøre gruppearbejder mere effektive. Fx mindre grupper i løbet af en workshop, en konference eller et møde, hvor det ellers kan være svært at holde samtalen på sporet
 • at guide og støtte en (svær?) samtale ifm. rådgivning eller vejledning
 • at holde fokus på sagen og
 • at komme ‘hele vejen rundt’ om mødets emne

Adgang i fem år

Du kan tage kurset så mange gange, du vil - og bruge det til at vedligeholde dine tegnefærdigheder.

Du har adgang til kurset hele døgnet, hele ugen, hele året i fem år.

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage!

Du har 14 dages ubetinget returret, fra den dag du får adgang.

Hvis kurset ikke er, hvad du forventede, får du pengene tilbage.

Få 25 grafiske skabeloner i værktøjskassen!

På videokurset gennemgås 25 forskellige grafiske skabeloner. Og det bliver forklaret, hvilke situationer de kan bruges i. Og hvilken effekt de har på mødet.

Her får du en lille forklaring på, hvad det nu er, som er så smart ved at bruge grafiske skabeloner på møder:

Forudsætninger

Du skal ikke have nogle tegnemæssige forudsætninger for at få maksimalt ud af kurset. Men du skal helst have faciliterings-, mødeleder- eller ledererfaring, så du kan koble forklaringer, proces- og faciliteringsfif til din egen praksis.

På kurset gennemgår vi illustrationerne, og hvordan du kan facilitere processer trin-for-trin:

 • Hvad skal du sige?
 • Hvordan kan processen designes?
 • Hvad skal deltagerne gøre?
 • Hvordan tegner du den grafiske model?

Videokurset indeholder

 • Hvad er visuelle modeller og grafiske skabeloner?
 • Introduktion til hvordan man bruger dem, og hvad man får ud af dem.
 • Klassiske faldgruber ved vores møde-vaner: samtalens mange sidespor, positioneringer og ’fløjkrig’: Dårlige vaner, som grafiske skabeloner og visuelle modeller kan afhjælpe.
 • 3 grundlæggende principper, som kan guide din mødefacilitering og brug af skabelonerne.
 • Gruppearbejde og gruppefremlæggelse – tips til at lave dem på en energifyldt og udbytterig måde.

De grafiske skabeloner og visuelle modeller kan bruges til

 • Mindre grupper – f.eks. teammødet eller projektgruppen/arbejdsgruppen
 • Gruppearbejde ifm. temadage og seminarer

Hver skabelon tegnes igennem trin-for-trin, så du selv kan tegne direkte derefter.

Og processen gennemgås: Sådan faciliterer du gruppernes arbejde med hver enkelt skabelon.

1) Sagen i midten: Dialogværktøj, der gør, at I kommer hele vejen rundt om emnet, holder fokus og ikke kommer ud på sidespor.

2) Fortid-Nutid-Fremtid gør, at I får en klar struktur på samtalen og kommer mere i dybden.

3) og 4)  Baggrund-Muligheder-Beslutninger findes i to versioner og hjælper jer til at fokuserer på løsninger og ikke kun udfordringer og erfaringer.

5) Interesserum og indflydelsesrum, som understøtter, at I fokuserer på de forhold, som I har indflydelse på – og ikke det, der interesserer jer, men er uden for jeres påvirkning.

6) Grid, som hjælper jer til at vurdere, hvilke initiativer I skal vælge at gå videre med – og tips til at designe en god udvælgelses- og ’lukke’-proces

7) Hvad var det nu vi besluttede sidst? En møde-opstarts-skabelon, som hjælper jer til at huske, hvad I besluttede på sidste møde og starte derfra igen, og ikke bruge tid på at genforhandle, hvad der egentligt skete på sidste møde.

1) Beslægtede emner, som hjælper jer til at få en fælles opfattelse af, hvilke emner I skal arbejde med mødet, og især hvilke beslægtede emner, I ikke skal tale om – i dag.

2) Beslutningsstigen. En visualisering, der hjælper med at få møde deltagere til at tale på det samme niveau, f.eks. at tale om et konkret projekt versus at tale om, hvem der har besluttet projektet, hvem der sad i styregruppe, hvem der har besluttet, hvem der skal sidde i styregruppen osv. Altså en diskussion om magt og ansvar i en organisation, om demokratisk underskud og medarbejderindflydelse.

Tre visuelle modeller, der bruges til at afstemme forventninger f.eks. i forbindelse med projekter

1) Mig og mit bagland bruges til, at forskellige enkeltpersoner og organisationer får fælles forståelse af, hvem der byder ind med hvad i et fælles projekt, så I får en realistisk forventningsafstemning. 

2) Whats in for me? Skabelonen, som hjælper jer med at afdække, hvem, der har hvilke interesser og ’dagsordner’ i et fælles projekt. Resultatet er større gennemsigtighed på motiver og interesser.

3) Mixerpulten, som hjælper jer med at få et projekt-,event- eller procesdesign, som faktisk stemmer overens med jeres ønsker.

Fire skabeloner, som bruges, når grupper skal tale om forandringen – eller tale om

1) Positivt og negativt, bruges når en gruppe skal arbejde med de sociale, faglige og praktiske konsekvenser af en planlagt forandring. Giver plads både til de skeptisk-kritiske stemmer og de optimistiske.
Og tips til hvordan man hjælper den leder, der står i spidsen for forandringsprocessen, til at agere mest hensigtsmæssigt under workshoppen.

2) Dobbelt bogholderi,som bruges til at få et fælles billede af fordele og ulemper forud for en planlagt forandring.

3)  Hæmmer og Fremmer, som bruges til at styre en diskussion om, hvad vi allerede gør som hhv. hæmmer en given forandring. Og hvad vi gør, der fremme en ønsket forandring

4) Mestrer jeg mit arbejde? Hoved, hjerne og hænder. En skabelon, der hjælper jer med at tale om at mestre sit arbejde – om at have tilstrækkelige kompetencer – eller ikke at have det. Skabelonen visualiserer tre forskellige slags kompetencer og mestring: (Teoretisk) viden, Handlekompetencer og Følelsesmæssig mestring og selvtillid og gør det lettere at tale om.

To visuelle modeller, der hjælper jer med at facilitere diskussionerne om vision, mission, strategi eller værdier.

1) Pyramiden, der hjælper jer med at udfolde en strategi eller med at tale samme på det samme niveau. Kan også bruges til målformulering i forbindelse med et projekt.

2) Søjler. Denne skabelon er god i forbindelse med værdiprocesser og til at tydeliggøre de værdier og principper, der er grundlæggende i en organisation.

I dette modul får du 3 skabeloner, der hjælper jer med at komme dybere ned i en udforskning og afklaring af hvad problemer eller udfordringen egentligt handler om. Vigtigt arbejde!

Før man giver sig til at løse udfordringen, er det væsentligt at blive enige om, hvad I skal løse; hvilke elementer problemet faktisk består af; og på hvilket niveau I skal forsøge at løse det.

Skabelonerne gør det nemmere for jer, at holde fokus på at grave ned i, analysere og forstå udfordringerne uden at springe (for) hurtigt til at ville løse dem. Hjælper jer til at blive i problem-udforskningen.

1) Isbjerget giver jer en visuel ramme for at afklare, hvilke årsager, sammenhænge og større tendenser der ligger nede under de synlige tegn på et problem. Det giver jer klarhed over, hvad  problemet egentligt består af, og gør, at I kan beslutte, på hvilket niveau I skal forsøge at løse det. – Før I begynder at generere idéer til løsninger….!

2) Synligt og skjult. Denne skabelon guider jeres arbejde med at afklare, hvad der er synlige  – og utvetydige – tegn på en bestemt problemstilling; hvad der er tolkninger og for-forståelser, og hvad der er de helt grundlæggende ’sandheder’ og ’briller,’ som vi hver især ser og forstår verden igennem. Hvad VED VI? Hvad TROR vi? Og hvad tager vi for givet uden at reflektere over vores eget perspektiv?

3) Fiskeben. En skabelon, der gør det nemmere for jer at analysere de forskellige elementer i en udfordring. Den skelner imellem 6 forskellige slags årsager til et problem. Det er et værktøj, som giver struktur, klarhed og systematik til en analyse.

Her får du skabeloner, som hjælper dig, når du skal ’sælge’ en ide, et projekt, en beslutning. Når du skal skabe ejerskab – eller bare velvilje – overfor et nyt koncept, et projekt eller forandring. Eller når du sidder til et salgsmøde og skal sælge din ydelse eller dit produkt.

Der præsenteres 4 trin – og i alt 10 skabeloner, som du kan bruge, når du skal sælge noget ind hos andre.

Trin 1)

Hvorfor – problemet i midten. Skabelon, der hjælper jer med at få fælles forståelse af behovet, der er afsættet og begrundelsen for en given beslutning eller forandring. Det er vigtigt at give sig tid til at få ejerskab til, at der er et behov for forandring, at der er et problem, som er værd at løse eller et potentiale, som I ikke indfrier i dag – før I præsenterer løsningen, den nye beslutning, konceptet, forandringen.

Hvis vi ikke har ejerskab til, at der er en god grund til at forandre eller købe noget – så gør vi det ikke.

Skabelonen her hjælper jer med at grave ned i HVORFOR.

Trin 2)

Ønsket tilstand. Tre skabeloner, der hjælper deltagerne (eller køberne) med selv at sætte ord på, hvad de gerne vil opnå, når de ’køber ind’ på dette projekt, køber din ydelse eller siger ja tak til at deltage i dit projekt.

Trin 3)

Hvad består løsningen af? Tre skabeloner, Puslespillet, Søjler eller Lagkagen, som får deltagerne, køberne, kollegaerne til at forstå alle de forskellige dele af dit produkt, dit projekt eller din ydelse. Det hjælper dem med at vælge den udgave af ideen, ydelsen, projektet, som passer bedst til deres behov.

Trin 4)

Hvordan. Tre skabeloner – dialogværktøjer – som gør projektet overskueligt. Som tydeligt viser, hvordan projektet skal gennemføres. Skilte og vejen, Den målrettede pil og Vejen mod målet og gør det nemt for dine kunder at designe processen, projektet eller implementeringen sammen med dig.

6 forskellige måder at anvende det visuelle til at understøtte god mødefacilitering og gode processer.

Om underviseren

Mette Ullersted har udviklet og underviser selv på videokurset i Grafisk teamwork.

Hun har i tidens løb udviklet sine helt egne faciliteringsværktøjer, en Toolbox med 107 metoder til at skabe engagement og ejerskab til processer i alverdens mødesammenhænge, og flere uddannelser i mødefacilitering, onlinefacilitering og grafisk facilitering – flere af dem sammen med andre af playmakerne.

Gør som 4.000 andre

Få insider-tips og værktøjer fra
erfarne facilitatorer

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik og accepterer samtidigt vores privatlivspolitik

Værsgo!

Tilmeld dig her. Så har du min yndlings-energizer i indbakke om 3 minutter

...og en video om hvordan du bruger værktøjet.