Playmaker: Mette Ullersted

Jeg har sammen med Esbjerg Social- og Sundhedsskole og Esbjerg Døgnrehabilitering udviklet en stor, visuel procesplan, som hjælper deres studerende eller kollegaer med at ’processe sig selv’.

De studerende skal til at arbejde mere entreprenant og innovativt. Og undervisere og vejledere skal finde værktøjer og metoder til at få deres studerende til at arbejde på nye måder: Vi har jo i høj grad brug for at de fremtidige Social- og Sundhedsassistenter kan tænke nyt og være med til at reformere vores velfærdsydelser.

Men det er svært at navigere i udviklingsprocesser. De studerende skal arbejde i grupper og de skal styre deres egen gruppeproces – vel at mærke en udviklings- eller innovationsproces.

Når man er ved at udvikle noget nyt, innovere, sætte-i-værk, er der ofte kaos i hovedet. Og så er det godt i det mindste med klare rammer for processen. Modellen gør det nemt for dem at finde ud af, hvor de er i processen: research, idégenerering eller planlægning af implementering?

De 8 åbne/lukke-faser

01 Hypotese: Hvad er problemet? (Lukke-fase)
02 Research: Hvad består problemet egentligt af – set fra forskellige interessenters vinkel. Eksisterende viden om problemstillingen etc. (Åbne-fase)
03 Analyse og konklusion: Konkludere på al researchen. Hvad er den vigtigste viden om problemet? (Lukke-fase)
04 Idégenerering: Idéer .. mange idéer.. til løsning af problemet. (Åbne-fase)
05 Idéudvælgelse: Udvælge de idéer med størst potentiale. (Lukke-fase)
06 Idéudvikling: Fold idéerne ud – afdæk udfordringer og potentiale i idéerne (Åbne-fase)
07 Idéudvælgelse: Vælg den bedste idé – den der løser problemet bedst, billigst, mest bæredygtigt… (Lukke-fase)
08 Iværksættelse: Planlæg og implementer (Åbne-fase)

Procesplanen er suppleret af et onlinekatalog med værktøjer, som passer til hver fase, og som eleverne plukker i og hænger op på procesplanen, sammen med deres idéer, researchresultater, vurderingskriterier m.m.

Vil du lære mere om at facilitere gruppearbejde?

Vi tilbyder facilitatoruddannelsen både online og med fysisk undervisning. Kontakt os for mere info om næste holdstart.

Ring til os på
40 55 74 64
Skriv til os på
mail@playmakers.dk
Paper-Plane

Gør som 3.500 andre

Få insider-tips og værktøjer fra erfarne facilitatorer

Tilmeld dig nyhedsbrevet